top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Проект на ЗОП ПРО е подкрепен от Фондация „Америка за България“

Актуализирано: 13.01.2021 г.

В началото на 2021 г., ЗОП ПРО ще стартира своя нов проект подкрепен от Фондация „Америка за България“, с предмет: „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“. Проектът цели да направи средата на провеждане и изпълнение на обществени поръчки по-прозрачна, да повиши отчетността на публичните средства и да създаде правна рамка, която да ограничи множество корупционни практики в тази сфера.


В рамките на 18 месеца ще проведем ежемесечни онлайн и три присъствени обучения, включващи и консултации, за възможностите и начините за прилагане на чл. 33 (искане за разяснения по документите по обявена обществена поръчка), чл. 100 (предложения за промяна на документацията и/или обявлението) и чл. 197 (подаване на жалби при наличие на незаконосъобразни действия или бездействия на възложителите) от Закона за обществени поръчки (ЗОП). Обученията ще целят повишаване на осведомеността, компетентността и капацитета на потенциалните участници в обществените поръчки, както и да ги стимулират за участие в обществени поръчки в тяхната бизнес сфера. Това би довело до повишаване на конкуренцията при участниците в обществените поръчки, съответно и намаляване на възможностите за корупционни практики, включително образуване на картели и задкулисни договорки.


На нашата интернет страница ще бъде създаден електронен блог на проекта, в който ежемесечно ще бъдат публикувани статии с нагледни примери от практиката, показващи възможностите за прилагане на чл. 33, чл. 100 и чл. 197 от ЗОП, както и отговорите на всички въпроси поставени от участниците в нашите обучения.


Проектът включва и подготовка и внасяне на официални становища до законодателните институции за промени в нормативната база, които да направят средата на провеждане и изпълнение на обществени поръчки по-прозрачна и да повиши отчетността на публичните средства.


Очаквайте скоро блога и информация за първото ни онлайн обучение. При възникнали въпроси по дейностите на проекта, както и за предстоящите обучения, моля не се колебайте да се свържете с нас на office@zop-pro.com, както и на телефоните посочени за контакти.


Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.


96 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page