top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Онлайн обучение "Как успешно да участваме в обществени поръчки"

ЗОП ПРО и Тендър Сървис БГ ви каним на първото ни съвместно обучение по ЗОП, ППЗОП и ЦАИС ЕОП, на тема: „Как успешно да участваме в обществени поръчки“.


В обучението ще разгледаме какъв е процесът за участие в обществена поръчка, кои са документите, как да подготвите оферта и как да я подадете през ЦАИС ЕОП. Специално внимание ще обърнем на това, какви действия да предприемете в случай на забелязани от вас нередности, противоречия или неясноти в обществената поръчка. На обучението ще дадем практически съвети за подготовка на оферта, като ще обърнем повишено внимание на отделни елементи на изискванията и документацията, както и ще разгледаме проблемни области и пропуски, допускани от участниците при подготовка на офертата. Ще завършим с дискусия, на която ще отговорим на вашите въпроси.


Обучението ще се проведе онлайн, на 19 октомври, от 13:00 до 17:30 часа. Цената за участие е 120 лв. без ДДС.


За участие в семинара се регистрирайте на посочения линк:


За заплащане на таксата, моля свържете се с нас на office@zop-pro.com или office@tender-service.bg. За всяко плащане ще бъде издадена фактура.


Лектори в обучението ще бъдат Мила Каменова - управляващ съдружник на ЗОП ПРО и Ирена Ставрева - управляващ директор на Тендър Сървис БГ.


Мила Каменова е дипломиран икономист обществени поръчки и магистър по „Стопанско управление“ и „Психология и поведение в управлението“. Работи като експерт обществени поръчки повече от 12 години, 7 от тях като член на комисии по оценка и експерт по подготовката и провеждането на обществени поръчки, както и като ръководител на звено, отговарящо за планирането, подготовката и провеждането на обществени поръчки в най-големия секторен възложител в страната. От 5 години Мила е част от екипа на ЗОП ПРО и консултира участници в обществени поръчки от различни бизнес сектори.

Ирена Ставрева е управляващ директор на българския офис на Tender Service Group вече четвърта година. Tender Service Group съществува в България от 2006 година и e специализиран доставчик на информация за обществени поръчки и частни конкурси. В тази роля компанията представлява медиатор между държавните възложители и бизнеса.


Програма: 13:00 – 14:00 - Въведение в обществените поръчки - устройство на пазара и законови регулации; - Функции на участниците в процеса - възложители, кандидати, участници и изпълнители; - Процедури за възлагане -видове и прагове; - Видове критерии за възлагане. Методика за оценка; - Видове документи - решение, обявление, документация, техническа спецификация, проект на договор, образци на техническо и ценово предложение; - Срокове по ЗОП; - Начини на участие - самостоятелно, обединения на фирми, подизпълнители, трети лица; - Оценка на офертите и избор на изпълнител. 14:00 – 14:15 - почивка 14:15 – 15:45 - Подготовка на оферта - ЕЕДОП, техническо и ценово предложение; - Права на участниците по ЗОП при нередности и неясноти - искане за промяна и разяснения; - Какво да правим при нередности - възможности за обжалване и сигнали до компетентни органи. Основания за обжалване на различните видове процедури, начини за обжалване, компетентни органи; - Практически съвети за подготовка на оферта с повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията. Проблемни области и пропуски при подготовка на оферта; 15:45 – 16:00 почивка 16:00 – 17:00 Подаване на оферта: - ЦАИС ЕОП - представяне на платформата и функционалности; - Как се търси подходяща поръчка; - Кой може и кой не може да участва; - Стъпка по стъпка по документите - съдържание, какво да не пропуснем; - Криптиране, декриптиране, електронен подпис; 17:00 – 17:30 –Дискусия.39 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page