top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП януари 2022

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 31.01.2022 г., се проведе първото за 2022 г. обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Първият пример от практиката, показващ приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, който ЗОП ПРО представи е обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за две детски ясли. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане най-ниска цена. В срока по чл. 179 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: неразделянето на обособени позиции; проекта на договор; техническата спецификация; оценката на офертите; опаковките и разфасовките на продуктите; и др. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: критериите за подбор и документите за доказването им; документи, които ще се изискват при изпълнение на договора; изисквания за представяне на офертата; и други. В свой отговор разяснения по чл. 180 от ЗОП, в законоустановения срок, възложителят е посочил, че ще извърши промяна по повечето от дадените предложения и във връзка със зададените въпроси, които пораждат неяснотите в документите. След това, възложителят преценява, че следва да прекрати поръчката, тъй като са установени нарушения при откриването на поръчката, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Допуснатото нарушение не може да бъде санирано по реда на чл. 100 от ЗОП, тъй като ще бъде нарушена императивната разпоредба на чл. 100, ал. 10 от ЗОП. (по въпрос 2.3. от зададените към възложителя от екипа на ЗОП ПРО). По предложението за промяна в начина оценка и използването на бюлетин на “Системата за агропазарна информация“ ЕООД – Министерство на земеделието и храните като база за ценообразуване, възложителят дава коментар, че не приема и не следва да има промяна. Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.

Коментарите по поръчката от екипа на ЗОП ПРО може да намерите в линка от онлайн обучението ни тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е за Придобиване на преместваема, сглобяема сцена за организиране на традиционни местни празници и фестивали. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане най-ниска цена. В срока по чл. 179 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно: срокът за изпълнение на договора и проекта на договор относно условията за прекратяване. С исканията за промяна е изпратено и искане за разяснения относно: има ли осигурено финансиране на поръчката и възможността по чл. 114 от ЗОП при липса на такова; както и относно изискването за оторизационно писмо. Възложителят не даде отговори на зададените въпроси в срока по чл. 179 от ЗОП, за което екипът на ЗОП ПРО го уведоми чрез повторно съобщение. Възложителят не е направил промени в отговор на нашите искания, а след 8 дни от направеното запитване, е дал разяснения, които не представляват конкретни отговори в голямата си част, или с тях се правят промени в документите. Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.


Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.


Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.
Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

14 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page