top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

Обучение ЗОП юли 2021

Актуализирано: 2.11.2023 г.

На 15.07.2021 г., се проведе седмото обучение на ЗОП ПРО по проект „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“, финансиран от Фондация „Америка за България“.


На обучението бяха разгледани възможностите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за пряк контрол върху процедурите – чл. 33, чл. 100 и чл. 196-198 от ЗОП. Представени бяха и промените, които ще бъдат предложени за изменение на законодателството в областта на обществените поръчки.


Като конкретни примери от практиката, показващи приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка с обект доставка и предмет: „Доставка на хранителни продукти, освежаващи и тонизиращи напитки за участниците в обработката протоколите на СИК и приемо-предаването на книжа и материали от предсрочните изборите за народни представители за Народно събрание на Република България – 11 юли 2021 г., технически и логистични сътрудници, комисии по чл. 287, ал. 7 от ИК“. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 179 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно ценовата таблица и ценообразуването, както и искане за разяснения по чл. 180 от ЗОП, относно множество неясноти и разминавания в документите, в това число брой на доставяни продукти, видове, срокове за изпълнение на поръчката, критерий за подбор. Възложителят не е направил промяна, а с дадените разяснения е променил документацията, като на някои от зададените въпроси дори не е дал отговори или разяснения съгласно изкисванията на ЗОП. Интересен факт е, че в поръчката е взел участие един единствен участник и то след удължаване на срока за получаване на оферти с един ден. Също така прави впечатление времето за което комисията по чл. 103 от ЗОП успява да разгледа и оцени офертата, включително да направи оценка на техническото предложение и да насрочи ценово отваряне, както и да сключи договор, в рамките на няколко астрономически часа. Подробна информация за примера може да намерите в линка от обучението.

Цялата информация за поръчката ще намерите в публичната преписка тук.


Втората обществена поръчка разгледана на обучението е с предмет доставка на тръби и други водопроводни части за извършването на аварийни ремонтни дейности на участъци от ВиК мрежата на община Божурище. Видът на процедурата е публично състезание, с критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. В срока по чл. 179 от ЗОП, възложителят е получил искане за изменение на условията в процедурата относно методиката за оценка, както и искане за разяснения. В законоустановения срок възложителят е направил промени по всички предложения, както и по собствена инициатива във връзка с пропуски, които е забелязал при исканията за разяснения. Поръчката беше дадена като много добър пример, каквито напоследък липсват в областта на обществените поръчки провеждани в Р България.

Публичната преписка на поръчката може да намерите тук.


Всички гореописани действия бяха разгледани подробно на обучението, видеото от което може да гледате тук.

Ще се радваме, ако ни дадете обратна връзка тук.

Нашата анкета във връзка с предложенията за промяна на ЗОП, може да намерите тук.Подкрепата за ЗОП ПРО е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ЗОП ПРО и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

13 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page