top of page
  • Снимка на автораЗОП ПРО

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

Актуализирано: 13.01.2021 г.

С конкурсa „Добро управление на местно ниво”, Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения, които повишават отчетността в разходването на публични средства и увеличават прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво с цел укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор.

Кандидатите трябва да предложат ефективни дейности, които да осветяват средата за провеждане на обществени поръчки на областно или общинско ниво или да проучват възможни случаи на злоупотреба и да ги представят на вниманието на обществото, както и на институциите за финансов контрол или на прокуратурата.

Размерът на финансирането на одобрен проект е от 25 000 до 75 000 лв.

Повече информация може да намерите тук.


4 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page